آیین نامه‌ها و فرم‌ها- امور دانشجویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
برنامه زمانبندی وام ها- نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹تسهیلات صندوق رفاه
جدول مبالغ وام ها نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹تسهیلات صندوق رفاه
فرم جدید سند تعهد محضریتسهیلات صندوق رفاه
آیین‌نامه پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجوییتسهیلات صندوق رفاه
تغذیه مناسب ویروس کروناامور تغذیه
برنامه حضور مشاوران - نیمسال دوم ۹۹-۹۸مرکز مشاوره
آیین نامه کار دانشجوییکار دانشجویی
دستورالعمل کار دانشجوییکار دانشجویی
دستورالعمل پذیرش میهمانامور خوابگاه و حجرات
دستورالعمل اسکانامور خوابگاه و حجرات
آیین نامه واحدهای صنفیامور دانشجویی
برنامه حضور مشاوران - نیمسال اول ۹۹-۹۸مرکز مشاوره
متن قرارداد بیمه حوادث دانشجوییامور بیمه حوادث دانشجویی
فرم وام صندوق طلاب (حضرت ولیعصر عج)تسهیلات صندوق طلاب
فرم درخواست خوابگاه (کارشناسی ارشد و دکتری)امور خوابگاه و حجرات
فرم اطلاعات ایثارگریامور شاهد و ایثارگران
فرم و موارد وام ضرویتسهیلات صندوق رفاه
شرایط وام ویژه دکتریتسهیلات صندوق رفاه
فرم شماره دو وام ویژه دکتری منابع صندوقتسهیلات صندوق رفاه