آیین نامه‌ها و فرم‌ها- امور دانشجویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه کار دانشجوییکار دانشجویی
آیین نامه واحدهای صنفیامور دانشجویی
آیین‌نامه پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجوییتسهیلات صندوق رفاه
برنامه حضور مشاوران - نیمسال اول ۹۹-۹۸مرکز مشاوره
برنامه حضور مشاوران - نیمسال دوم ۹۹-۹۸مرکز مشاوره
برنامه زمانبندی وام ها- نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹تسهیلات صندوق رفاه
تغذیه مناسب ویروس کروناامور تغذیه
جدول مبالغ وام ها نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹تسهیلات صندوق رفاه
دستورالعمل اسکانامور خوابگاه و حجرات
دستورالعمل پذیرش میهمانامور خوابگاه و حجرات
دستورالعمل کار دانشجوییکار دانشجویی
شرایط وام ویژه دکتریتسهیلات صندوق رفاه
فرم اطلاعات ایثارگریامور شاهد و ایثارگران
فرم جدید سند تعهد محضریتسهیلات صندوق رفاه
فرم درخواست خوابگاه (کارشناسی ارشد و دکتری)امور خوابگاه و حجرات
فرم شماره دو وام ویژه دکتری منابع صندوقتسهیلات صندوق رفاه
فرم و موارد وام ضرویتسهیلات صندوق رفاه
فرم وام صندوق طلاب (حضرت ولیعصر عج)تسهیلات صندوق طلاب
متن قرارداد بیمه حوادث دانشجوییامور بیمه حوادث دانشجویی