آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
برنامه حضور مشاوران - نیمسال دوم ۹۹-۹۸مرکز مشاوره
آیین نامه کار دانشجوییکار دانشجویی
کتاب طلبه جوانتولیدات فرهنگی
کتاب وحدت حوزه و دانشگاهتولیدات فرهنگی
آیین نامه تشکلات دانشجوییتشکلات دانشجویی
دستورالعمل مسابقه کتابخوانیامور فرهنگی
دستورالعمل کار دانشجوییکار دانشجویی
دستورالعمل پذیرش میهمانامور خوابگاه و حجرات
دستورالعمل اسکانامور خوابگاه و حجرات
آیین نامه واحدهای صنفیامور دانشجویی
برنامه حضور مشاوران - نیمسال اول ۹۹-۹۸مرکز مشاوره
متن قرارداد بیمه حوادث دانشجوییامور بیمه حوادث دانشجویی
فرم وام صندوق طلاب (حضرت ولیعصر عج)تسهیلات صندوق طلاب
فرم درخواست خوابگاه (کارشناسی ارشد و دکتری)امور خوابگاه و حجرات
فرم اطلاعات ایثارگریامور شاهد و ایثارگران
فرم و موارد وام ضرویتسهیلات صندوق رفاه
شرایط وام ویژه دکتریتسهیلات صندوق رفاه
فرم شماره دو وام ویژه دکتری منابع صندوقتسهیلات صندوق رفاه
فرم تعهد نامه محضریتسهیلات صندوق رفاه