آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تعهد نامه محضریتسهیلات صندوق رفاه
فرم شماره دو وام ویژه دکتری منابع صندوقتسهیلات صندوق رفاه
شرایط وام ویژه دکتریتسهیلات صندوق رفاه
فرم و موارد وام ضرویتسهیلات صندوق رفاه
فرم اطلاعات ایثارگریامور شاهد و ایثارگران
فرم درخواست خوابگاه (کارشناسی ارشد و دکتری)امور خوابگاه و حجرات
فرم وام صندوق طلاب (حضرت ولیعصر عج)تسهیلات صندوق طلاب
متن قرارداد بیمه حوادث دانشجوییامور بیمه حوادث دانشجویی
برنامه حضور مشاوران - نیمسال اول ۹۹-۹۸مرکز مشاوره
آیین نامه واحدهای صنفیامور دانشجویی
دستورالعمل اسکانامور خوابگاه و حجرات
دستورالعمل پذیرش میهمانامور خوابگاه و حجرات
دستورالعمل کار دانشجوییکار دانشجویی
دستورالعمل مسابقه کتابخوانیامور فرهنگی
آیین نامه تشکلات دانشجوییتشکلات دانشجویی
کتاب وحدت حوزه و دانشگاهتولیدات فرهنگی
کتاب طلبه جوانتولیدات فرهنگی
آیین نامه کار دانشجوییکار دانشجویی
برنامه حضور مشاوران - نیمسال دوم ۹۹-۹۸مرکز مشاوره
تغذیه مناسب ویروس کروناامور تغذیه