آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه تشکلات دانشجوییتشکلات دانشجویی
آیین نامه کار دانشجوییکار دانشجویی
آیین نامه واحدهای صنفیامور دانشجویی
آیین‌نامه پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجوییتسهیلات صندوق رفاه
اطلاعات فردیمعرفی به حوزه
برنامه حضور مشاوران - نیمسال اول ۹۹-۹۸مرکز مشاوره
برنامه حضور مشاوران - نیمسال دوم ۹۹-۹۸مرکز مشاوره
برنامه زمانبندی وام ها- نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹تسهیلات صندوق رفاه
تغذیه مناسب ویروس کروناامور تغذیه
جدول مبالغ وام ها نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹تسهیلات صندوق رفاه
دستورالعمل اسکانامور خوابگاه و حجرات
دستورالعمل پذیرش میهمانامور خوابگاه و حجرات
دستورالعمل کار دانشجوییکار دانشجویی
دستورالعمل مسابقه کتابخوانیامور فرهنگی
شرایط وام ویژه دکتریتسهیلات صندوق رفاه
ضوابط و مقرراتتلبس
عناوین و دروس نواقصی حوزهمعرفی به حوزه
فرم اطلاعات ایثارگریامور شاهد و ایثارگران
فرم تعهد نامهمعرفی به حوزه
فرم تقاضای کتبیمعرفی به حوزه