آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تعهد نامه محضریتسهیلات صندوق رفاه
فرم شماره دو وام ویژه دکتری منابع صندوقتسهیلات صندوق رفاه
شرایط وام ویژه دکتریتسهیلات صندوق رفاه
فرم و موارد وام ضرویتسهیلات صندوق رفاه
فرم درخواست خوابگاه (کارشناسی ارشد و دکتری)امور خوابگاه و حجرات
دستورالعمل اسکانامور خوابگاه و حجرات
دستورالعمل پذیرش میهمانامور خوابگاه و حجرات
فرم اطلاعات ایثارگریامور شاهد و ایثارگران
آیین نامه واحدهای صنفیامور دانشجویی
متن قرارداد بیمه حوادث دانشجوییامور بیمه حوادث دانشجویی
فرم وام صندوق طلاب (حضرت ولیعصر عج)تسهیلات صندوق طلاب
برنامه حضور مشاوران - نیمسال اول ۹۹-۹۸مرکز مشاوره
برنامه حضور مشاوران - نیمسال دوم ۹۹-۹۸مرکز مشاوره
دستورالعمل مسابقه کتابخوانیامور فرهنگی
کتاب همرزمان حسین (ع)امور فرهنگی
عناوین و دروس نواقصی حوزهامور حوزوی
آیین نامه تشکلات دانشجوییتشکلات دانشجویی
دستورالعمل کار دانشجوییکار دانشجویی
آیین نامه کار دانشجوییکار دانشجویی
کتاب وحدت حوزه و دانشگاهتولیدات فرهنگی