نمایشگاه و فروشگاه کتب حقوقی انتشارات مکتوب آخر

تعداد بازدید:۱۵۵
قابل توجه طلاب و دانشجویان محترم نمایشگاه و فروشگاه کتب حقوقی انتشارات مکتوب آخر ( تالیف دکتر محمد مهدی توکلی ) همراه با ۳۵ درصد تخفیف جهت خرید به حجره ۴ جناب آقای عماد محمدی مراجعه نمائید .
نمایشگاه و فروشگاه کتب حقوقی انتشارات مکتوب آخر

قابل توجه طلاب و دانشجویان محترم
نمایشگاه و فروشگاه کتب حقوقی انتشارات مکتوب آخر ( تالیف دکتر محمد مهدی توکلی ) همراه با 35 درصد تخفیف
جهت خرید به حجره 4 جناب آقای عماد محمدی مراجعه نمائید .

کلید واژه ها: حقوقی توکلی


نظر شما :