الگوی مهندسی در تمدن اسلامی ایرانی :مهندس خردورز _دکتر سعید شعرباف تبریزی

مراسم بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۷:۵۰ اخبار اطلاعیه فعالیت‌های فرهنگی
تعداد بازدید:۲۲

الگوی مهندسی در تمدن اسلامی ایرانی :مهندس خردورز _دکتر سعید شعرباف تبریزی

مراسم بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی

دانشگاه شهید مطهری مشهد_گروه فلسفه و حکمت اسلامی 

۵اسفند 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شهیدمطهری خواهران مشهد دانشگاه شهید مطهری مشهد فلسفه و حکمت اسلامی