بررسی آزمونی قانون پیش فروش ساختمان

انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری
تعداد بازدید:۴۵

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری معاونت امور طلاب و دانشجویی انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی


نظر شما :