اداره امور طلاب و دانشجویی

تعداد بازدید:۲۴۹۶

اهم وظایف اداره امور طلاب و دانشجویی به شرح زیر است:

1- پیشنهاد سیاست‌های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت امور خدماتی و معیشتی طلاب و دانشجویان.

2- مشارکت در سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌سازی، نظارت و ارزیابی امور خدماتی و معیشتی دانشگاه.

3- همکاری در طراحی استقرار و بهسازی نظام جامع خدماتی و معیشتی طلاب و دانشجویان

4- ایجاد ارتباط و تعامل با سازمان‌ها و نهادها با هدف فراهم نمودن شرایط مناسب جهت ارائه خدمات به طلاب و دانشجویان و حمایت از آن‌ها.

5- برنامه‌‌ریزی، سامان‌دهی و نظارت بر مؤسسات خدماتی و رفاهی دانشجویی.

6- برنامه‌ریزی برای جلب و توزیع تسهیلات لازم برای انجام سفرهای زیارتی طلاب و دانشجویان.

7- ایجاد هماهنگی در برنامه‌های رفاهی و خدماتی دانشجویی به منظور هرچه مفیدتر کردن آن‌ها.

8- شرکت در سمینارها، کمیته‌ها و کنفرانس‌های مربوط به امور دانشجویی و پیشنهاد نظرات اصلاحی در بهبود کار.

9- تهیه و تدارک و نظارت بر پخت غذای دانشجویان و طلاب با توجه به آمار غذایی آن‌ها.

10- تنظیم برنامه نظارت و کنترل کیفیت و کمیت مواد غذایی و غذای دانشجویان و طلاب.

11- برنامه‌ریزی برای تربیت‌بدنی طلاب و دانشجویان به منظور ارتقای سلامت.

12- برنامه‌ریزی و سامان‌دهی امور بسیج طلاب و دانشجویان و گسترش آمادگی‌های دفاعی و رزمی آنان.

13- تهیه، تدوین و بررسی قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های امور خدماتی و معیشتی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی.

14- مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه‌وبودجه سالیانه و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط.

15- نظارت بر امور مربوط به تنظیم و تدارک خوابگاه جهت استفاده دانشجویان و طلاب.

16- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های داخلی خوابگاه‌ها، امور تغذیه و حمل‌ونقل‌ دانشجویی و پیشنهاد به معاونت.