اداره امور طلاب و دانشجویی

تعداد بازدید:۱۸۲۷

اهم وظایف اداره امور طلاب و دانشجویی به شرح زیر است:

1-پیشنهاد سیاست‌های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان مدت امور خدماتی و معیشتی طلاب و دانشجویان

2-مشارکت در سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌سازی، نظارت و ارزیابی امور خدماتی و معیشتی دانشگاه

3-همکاری در طراحی استقرار و بهسازی نظام جامع خدماتی و معیشتی طلاب و دانشجویان

4-ایجاد ارتباط و تعامل با سازمان‌ها و نهادها با هدف فراهم نمودن شرایط مناسب جهت ارائه خدمات به طلاب و دانشجویان و حمایت از آنها

5-برنامه‌‌ریزی، سامان‌دهی و نظارت بر موسسات خدماتیو رفاهی دانشجویی

6-برنامه‌ریزی برای جلب و توزیع تسهیلات لازم برای انجام سفرهای زیارتی طلاب و دانشجویان

7-ایجاد هماهنگی در برنامه‌های رفاهی و خدماتی دانشجویی به منظور هرچه مفیدتر کردن آنها

8-شرکت در سمینارها، کمیته‌ها و کنفرانس‌های مربوط به امور دانشجویی و پیشنهاد نظرات اصلاحی در بهبود کار

9-تهیه و تدارک و نظارت بر پخت غذای دانشجویان و طلاب با توجه به آمار غذایی آنها

10-تنظیم برنامه نظارت و کنترل کیفیت و کمیت مواد غذایی و غذای دانشجویان و طلاب

11-برنامه‌ریزی برای تربیت بدنی طلاب و دانشجویان به منظور ارتقای سلامت

12-برنامه‌ریزی و سامان‌دهی امور بسیج طلاب و دانشجویان و گسترش آمادگی‌های دفاعی و رزمی آنان

13-تهیه، تدوین و بررسی قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های امور خدماتی و معیشتی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی

14-مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط

15-نظارت بر امور مربوط به تنظیم و تدارک خوابگاه جهت استفاده دانشجویان و طلاب

16-تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های داخلی خوابگاه‌ها، امور تغذیه و حمل‌ونقل‌ دانشجویی و پیشنهاد به معاونت