فرم تعهد نامه محضری

ضامن باید رسمی یا پیمانی دواتی باشد

و همراه با ضامن به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند تعهد را تنظیم وبعد از تنظیم سند به همراه حکم کارگزینی و در صورتی که بازنشسته می باشد نامه کسر از حقوق را به دفتر معاونت دانشجویی تحویل نماید

دانلود فایل

کلید واژه ها: تعهد نامه صندوق رفاه